De familie webstek Elderson.

Over, van en/of voor het geslacht Elderson is natuurlijk voor alles de door Evert onderhouden stamboom. Maar ook de door Aad en Martien aangeboden oorlogsbelevenissen dragen ruimschoots die elementen.
Ach, het moet gewoon met de familie te maken hebben, dan past het in deze stekhoek. Er valt hier dus veel te vinden, heel gevarieerd in stemming en stijl, alsmede in belangrijkheid.

Dit stuk is in aanbouw, dus niet meteen gaan zeuren als een link nog niet wil graag.
Veel genoegen bij de stektocht!