Advertenties

Eldersons en aange'partner'de geslachten zijn niet zo bang zichzelf in de kijkerd te zetten. Er zijn eigen bedrijven, eigen muziekbands, eigen praktische hulpinstanties, we kunsten beeld, spraak en toneel; joe neem it, wiev gat it.

Ieder familielid krijgt een gratis vermelding op deze plek. Vermelding bestaat uit:

Noot: De redaktie van de website is uiteraard niet aansprakelijk voor het in advertenties aangebodene.