De Infomilie.

Eindredaktie Marjolein Elderson.

Marjolein (dochter van Herman, kleindochter van Johannes Elderson en A.C.A. de Boer) heeft zich al vanaf de basisschool beziggehouden met het maken van tijdschriftjes waarin ze verhaaltjes schreef,en strips ("Pietje Blan") tekende die in kleine kring werden bewonderd. In groep 8 gaf ze het blad "De Groene Acht" uit, dat ze verspreidde onder haar klasgenoten op de Groen van Prinstererschool.

Daarna begon ze met de Infomile, het blad dat bestemd was voor de familie die ze regelmatig zag. De eerste nummers knutselde ze met stift, kleurpotlood en veel lijm in elkaar, waarna pa het veelvuldig kopieerde op de zaak. Bij familiebijeenkomsten werden ze dan gedistribueerd.

Volgende fase was het volledig produceren van Infomilies op de computer, met het door oom Fred (Perquin) geleverde Publisher programma. Heel kleurrijk, en ieder nummer kostte pa en ma een vermogen aan printerinkt die de grote vlakken opvulde. Distributie ging nog altijd per papier.

Kopij begon binnen te komen van diverse kanten. Pa, ma, zus, Ooms, oudooms, Oma, tantes en oudtantes leverden schrijfsels aan die onmiddellijk werden geplaatst.

De produktie van de Infomilie werd inmiddels veel te kostbaar, en aangezien de meeste lezers inmiddels toch over een Internet-aansluiting beschikten, gingen we naar distributie per Internet toe. Marjolein vervaardigde het blad, Herman deed iets ingewikkelds om het om te zetten in een dokument dat iedereen op zijn computer kon openen en printen, zette de boel op zijn website. Iedere 'abonnee' kreeg een 'E-mail' met een 'link' en het 'download'en kon beginnen. Voor degenen die geen Internet hadden printte Herman de boel uit en verstuurde het, tegen vergoeding van de kosten van afdruk en verzending.
Inmiddels bleken er vele Eldersons met een E-mailadres op Internet te vinden, en omdat het toch gratis was kreeg iedere aldus bekende Elderson de Infomilies toegezonden.

Naarmate de middelbare school veeleisender werd, werd de verschijningsfrekwentie van de Infomilie lager; het laatste nummer verscheen in juni 2002. In de tussentijd heeft Marjolein nog wel veel energie gestopt in een Infomilie website, maar ook het 'up to date' houden daarvan hebben de school, en de overige interesses van Marjolein stopgezet.


Vanaf deze plaats zijn alle in elektronische vorm verschenen Infomilies te bewonderen seku 'download'en, en kan de Infomilie website worden bezichtigd. Veel genoegen!