Loreley vertalingen
Ingeleid door Attie (A.C.A. Elderson-de Boer)

Tijdens een cruise heb ik een Nederlandse vertaling gemaakt uit een opwelling, om de passagiers van de Elegant Lady, bij gelegenheid van het passeren van de Loreleirots, het befaamse lied van H. Heine te laten zingen, ook door diegenen onder hen die taalsgewijs niet zo ver over de grens gaan.
Er was een pianist aan boord, en met enig oefenen is de opzet leuk geslaagd. (Ik heb die Ned. tekst later thuis nog wat bijgeschaafd.)
Toen ik vernam dat de Elegant Lady later dezelfde route zou varen met Canadezen aan boord. heb ik mij gewaagd aan een Engelse tekst die beter zou zijn dan wat ik op een prentbriefkaart had aangetroffen.

Het was zeker niet de bedoeling een gedicht te schrijven van het niveau van Boerstoel of Gorter, en evenmin een lied te creren te zingen door E. Schwarzkopf of J. Areans. Wat Heine schreef was een eenheid met de melodie, en een zin als "ihr goldnes Geschmeide blitzet" is m.i. niet te overtreffen. Wel gaan de Duitsers nogal gemakkelijk om met het rijm: bedeuten - Zeiten, Weh - Hh'.

Eenmaal bezig vond ik het leuk ook met andere talen te spelen op hetzelfde motief. Vandaar vingeroefeningen met Frans, Zweeds en Spaans. Daarbij bleek eens te meer hoe moeilijk het is talen met heel verschillende woord- en zinsbouw in te passen in een bestaande melodie.
Op Internet bleken nog verschillende versies te vinden, Latijn, Esperanto, twijfelachtig Engels, en een leuke parodie in een nog niet met zekerheid vastgesteld Duits dialect.

Waar ik op hoopte en nog hoop is dat belangstellenden zich werpen op nog andere talen. Mijn jongste broer P. van Oosten de Boer -Herman P. de Boer is mijn oudste broer - vertoeft veel in Zuid-Afrika en levert misschien een Lorelei in het Afrikaans. Op een Russische cursus wordt gewerkt aan een Russische Loreleva. Komt er nog iemand met b.v. Portugees, IJslands, enz.?