Geen derde Nederland spelling!

Aan alle gebruikers van de Nederlandse taal.

Tot ongeveer een jaar geleden kenden we in het Nederlands taalgebied twee spellingen: de voorkeurspelling en de toegelaten spelling. Hiermee kon iedereen redelijk uit de voeten, een paar lastige gevallen daargelaten. Eind 1995 kwam daaraan een einde: De Nederlandse-taalunie introduceerde de nieuwe spelling!

De nieuwe regels zijn het afgelopen jaar in taaltijdschriften, discussiegroepen, huiskamers, kroegen, Internetgroepen en in de overige media uitgebreid beproefd en besproken, en in woord en geschrift is inmiddels overtuigend aangetoond dat de nieuwe spelling een puinhoop is. De regels zijn inconsequent, onlogisch, ingewikkeld, laten spelling verder afwijken van uitspraak en zitten vol onbegrijpelijke, willekeurige uitzonderingen. Het nieuwe Groene Boekje is een wanhoop voor de gebruiker; het zit vol fouten, overtreedt zijn eigen regels, mist belangrijke woorden, kortom:

De nieuwe spelling is onbruikbaar voor wie goed wil schrijven.

Veel taalgebruikers hebben daarom allang besloten te blijven spellen zoals ze al deden. Maar er zijn organisaties die hun personeel verplichten de nieuwe spelling te gebruiken; overheden en onderwijsinstellingen zijn hiertoe zelfs wettelijk verplicht. Gevolg is dat veel mensen die in die organisaties werken nu prive anders spellen dan op hun werk. Er is maar 1 conclusie mogelijk:

Spellingchaos: DRIE Nederlandse spellingen!

De nieuwe spelling heeft niets opgelost, alleen maar chaos veroorzaakt! Waarom is dat aan alle kanten rammelende broddelwerk nog niet officieel ingetrokken? Commerciele belangen? Politiek eigenbelang? Ego-oppoetserij? Wordt het niet eens hoog tijd dat we de veroorzakers laten zien hoe groot de chaos is? Stop de huiskamerpraat en maak overheid en Taalunie duidelijk dat u alleen spelt volgens behoorlijke spellingregels!

Steun NU de actie "Geen derde Nederlandse spelling!"

  1. Verspreid copieen van deze actiebrief onder uw familie, buren, collega's, vrienden, kennissen
  2. Vul de strook in en zet uw handtekening
  3. Stuur hem voldoende gefrankeerd naar
                                                 of lever 'm in bij verzamelpunt:
       Actie "Geen derde Nederlandse spelling"  _____________________________________
       Postbus 169                              _____________________________________
       2990 AD  Barendrecht                     _____________________________________
                                                Meer doen? Start nieuwe verzamelpunten

Doe het NU, en volg daarna het verloop van de actie in de media.Kijk op Internet in de nieuwsgroepen nl.taal en soc.culture.belgium, en op //herelder.speed.planet.nl/spellingchaos.html voor meer aktuele informatie, of zoek naar "spellingchaos". Elektronische versie van dit pamflet? H.Elderson@planet.nl.

Taal en spelling zijn van u en mij, niet van de Taalunie!


Nee, zo ga ik nooit schrijven. Weg met die derde Nederlandse spelling!

Naam       : ..........................................   Handtekening:
Adres      : ..........................................
Woonplaats : ..........................................   ...........................
 
Ik ben Scholier     schooltype ......................................................
       Student      richting ........................................................
       werkzaam in  branche .................... (soort werk) .......................
       (overig)     .................................................................