Zo'n 250 steunbetuigingen heeft de aktie opgeleverd, een veel te laag aantal. Zo laag, dat ik besloten heb de aktie geen vervolg te geven. Tijdgebrek en gebrek aan verdere operationele ondersteuning van de aktie zijn andere redenen.
Ik bedank alle ondertekenaars, de mensen die pamfletten hebben verspreid, morele steun hebben gegeven, mijn vrouw en kinderen, degenen die allerlei verschillende versies van het Opruiend Pamflet hebben ingezonden, de mensen die op enigerlei wijze de aandacht op de aktie hebben gevestigd, of anderszins hebben meegewerkt.

visites sinds 16-12-96; gewijzigd op 23 november 1997.


Spellingchaos: actie Geen derde Nederlandse spelling!

Nee! Zo ga ik nooit schrijven. Weg met die derde Nederlandse spelling!

Deze actie verzamelt geschreven verklaringen van Nederlandse-taalgebruikers die de wijze waarop zij spellen niet gaan aanpassen aan de nieuwe spelling.

Op deze pagina's vind je achtergrondinformatie(17-1-97) over het hoe en waarom van de actie, met links naar terzake interessante pagina's, meningen, FAQ, literatuurverwijzingen en homepages van sympathisanten. Bovendien vind je hier inleveradressen, actiegebieden, actietips, media(14-2-97), en 't actieverloop.


Bekijk het actiepamflet


Een korte introductie

Eind 1995: De introductie van een onbruikbare nieuwe spelling

Eind 1995 introduceerden Taalunie en overheid de langverwachte nieuwe spelling. Een spelling die naar alras bleek aan alle kanten rammelt. De regels deugen niet, het Groene Boekje deugt niet, de Van Dale wijkt af van het Groene Boekje, en er is meer onduidelijkheid over hoe de Nederlandse taal moet worden gespeld dan ooit tevoren.

Wel verandering, geen vereenvoudiging.

Degene voor wie de nieuwe spelling bedoeld zou moeten zijn schiet met de nieuwe spelling niets op. Het is niet eenvoudiger geworden Nederlands correct te spellen. Nog altijd weet je zonder woordenboek, woordenlijst of spellingchecker niet zeker of je nu een c of k, eau of o, qu of kw, tussen-n of niet, tussen-s of niet, x of ks, ou of au moet schrijven, maar dankzij een woud van regels, uitzonderingsregels, uitzonderingen en vage aanduidingen op het gebied van de tussen-n verandert de spelling van veel woorden.

Meningen worden niet op prijs gesteld.

De gebruikers van de taal, u en ik dus, is niet gevraagd wat we de nieuwe spelling vinden. Integendeel, in april 1996 besloot men de nieuwe spelling niet per zomer 1997 'officieel' in te voeren, maar per zomer 1996, dus liefst 13 maanden eerder. Geen tijd voor onze mening dus!
Niemand is gelukkig met de nieuwe spelling, en met reden. Er klopt helemaal niets van, zo is intussen in een groot aantal publicaties van gezaghebbende personen in gezaghebbende tijdschriften overtuigend bewezen. Deskundigen die nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming distantieren zich er openlijk van. En toch dramt men het monster er door heen.

Wet is geen werkelijkheid.

De wet mag dan de nieuwe spelling officieel noemen, ze wordt daarmee nog niet gebruikt. De werkelijkheid is dat vrijwel niemand zijn wijze van spellen aanpast. De voorkeurspelling en toegelaten spelling zijn helemaal niet vervangen door 1 nieuwe, er is een derde, volkomen overbodige spelling bijgekomen. Voeg daarbij de afwijkende nieuwe spelling van Van Dale, de vele wijzigingen in de diverse drukken van het Groene Boekje, de veelvuldige stiekeme aanpassingen van de regels en het wordt heel duidelijk: de nieuwe spelling heeft een spellingchaos teweeg gebracht; de Nederlandse-taalgebruiker begrijpt er niets meer van, en laat alles bij het oude.