Nog niet omschreven.

Helaas, voor dit woord zijn nog geen omschrijvingen beschikbaar. Stuur me de omschrijving van jouw gevoelsinterpretatie van dit woord.
BALKON'TAKT.

Ach men geeft weleens af op flatbewoners. Hun neurozes, hun hokjesmentaliteit, hoe ze langs elkaar heen leven. Grijze muizen die wonen in betonnen dozen...
Toch doet met ze tekort met dergelijke kwalifikaties. Want zie wat er gebeurt op maandag-wasdag. Hoe balkondeur na balkondeur wordt geopend om een mand door te laten die is gevuld met al dan niet bont gekleurde stoffen, waarmee de buitenkant van de flat van een fleurig omhulsel wordt voorzien. Hoor hoe de benedenbuurvrouw vanaf haar balkon met schelle stem laat weten hoezeer zij de vermindering van haar uitzicht waardeert, terwijl de huisbuurmannen ter rechter- en linkerzijde de hun verstrekte koffie de hemel in prijzen en de laatste flatroddels uitwisselen.
Hoe uitgekookt en berekenend zijn de flatbewoners; maling hebben zij aan dat mens van hieronder, en hoe zorgvuldig houden zij hun naaste buren te vriend. Hoe noem je zoiets? Mogen we dat balkontakt heten?

BIJS'LUITER. (Frits Zandveld/Waldo Centini/Herman Elderson)

Dit is iemand die voor een bijsje op een luit wil spelen?
Zoek een padvinder bijvoorbeeld: een bijsje voor een karwijsje...
1 Bijsje is wel erg goedkoop. De straatprijs is, meen ik me te herinneren, 4 suttels. Met een bijsje loop je toch echt de kans door de kjaad te worden opgeroedeld.

BIJS'LUITER. (Martien van Geffen)

Dit is een oud-Hollands woord voor een kantwerkwasser. Het Middelnederlands woord 'bijs', inmiddels verbasterd tot bies, is een smalle strook, meestal handgemaakt kant. Vroeger hadden ze nog geen electriek, dus daarom handgemaakt.
Luiter is een variant op louter. Wordt dat woord tegenwoordig alleen nog gebruikt in de betekenis van 'slechts' vroeger had het de betekenis van reinigen. Ons huidige woord 'louteren' doet daar nog aan denken.
Een bijsluiter is dus in Oudnederlands een bieslouter, een kantreiniger; een kantwasser dus.

BOMMEL'DING.

Een eenvoudige doch voedzame maaltijd, een door een jonge vriend verzonnen list, slechts twee van de bommeldingen die Marten Toonder wereldberoemd hebben gemaakt, als je begrijpt wat ik bedoel.

DAGGEL'DRENTE.

Een boeiend gezelschapspel waarbij de beste daggelaar wint.
Aan het begin van het spel werpen alle deelnemers de daggelsteen, en bepalen zo de beginwaarde van hun drente. De speler met de hoogste begindrente mag als eerste een daggelpoging wagen, daarna spelen de overige deelnemers in klokwijzerrichting.
Iedere suksesvolle daggelbeurt wordt beloond met een drente-eenheid. Winnaar van het spel is degene die aan het eind van het spel, als de daggel verzuld is, de hoogste daggeldrentestand heeft.

DEFENSIE.(Herman Elderson)

Een serieus misverstand vandaag aan tafel.

Defensie, sprak mijn vrouw. Wat is dat, zei mijn dochter? Oh ja, sprak de laatste snel, dat is toch een meisjesblad?
Eunh??? Een meisjesblad? Hoe dat zo?

Ja, zei ze, "de Fancy", dat is toch een meidenblad? Toch?

(laat dat blad nou echt bestaan..)

DETECTORAMA'TEUR. (DirkJan)

Een detectorama-teur is een man die voor hetleger woestijnlandschapjes op schaal namaakt, met verstopte landmijnen, bommen of granaten onder het zand. Op die manier kunnen militairen trainen om de gevaarlijke projectielen onschadelijk maken.
Een detectorama-teur.

DOEPAD.(Herman Elderson)

Ons gezin wandelde door de Carnisse Griend, waar regelmatig bordjes 'doepad' langs het pad stonden. Ik voelde dat dit een woordanders was, maar wat betekent het?
Een tweetal mannen, in de rol van snelverkeer, passeerde ons. Even later volgden we een bordje toepad, waarmee we, zo bleek, een heel stuk van de gewone roete hadden afgesneden. Na een brug pauzeerden we bij een bankje, terwijl ik mijn gezin afvroeg: 'wat is doepad'? We hoorden een knersend geluid uit de wilgebomen. Klaaglijk. Ziekelijk. Zou doepad een ernstige boomziekte wezen? Wij zaten niet meer gerust op het pauzeerbankje. Een eksemplaar snelverkeer kwam over de normale roete aangelopen. Alleen. Waar was zijn maat gebleven?
Het is me duidelijk. In de Carnisse Griend heerst Doepad, een ernstige ziekte die bomen bedreigt, en ook fatale gevolgen kan hebben voor mensen. Bordjes waarschuwen hiervoor.
Snel zochten we de auto op en reden naar huis. Ons mankeert niets.

Deze keer niet.

FEES'TREDE.

Klinkt als een onderdeel van een trap die naar een verblijfplaats van een fee leidt. Waar verblijft een fee eigenlijk? Tussen de engelen misschien? In dat geval zet de feestrede je misschien wel in de zevende hemel...

GESCHENK'SHIT. (Herman Elderson)

Dat is wat je noemt een giftige gift

KA'PAKTIE.

Velen zijn de afgelopen tijd door kapaktie. Over de oorzaak tasten de deskundigen nog volledig in het duister. Is er sprake van een virus; is het een beroepsziekte? Als de medische wereld niet snel grip krijgt op deze afschuwelijke aandoening zal het eerste dodelijke slachtoffer niet lang op zich laten wachten...

KASSA'RIJ.

"Albert Heijn strijdt tegen kassarij", kopt het Algemeen Dagblad vandaag 12 juni 2004.
Een goed initiatief van de kruidenier uit Z. Het loopt al jaren de spuigaten uit met die praktijken, en de Euro heeft het nog eens verergerd.
Al jarenlang worden de prijzen en dienstverlening onnodig hoog gehouden door bewuste kassarij. Voordat de ambtenarij effektief kan worden bestreden moet deze misstand uit de wereld worden geholpen.
Bevreemdend is wel, dat de strijd wordt aangezwengeld door een van de belangrijkste beoefenaren van kassarij, maar ja, beter te 11/12de gekeerd dan ten hele gedwaald.

KONSEPTIDEE!

Dit lijkt me de uitroep van iemand die nog niet definitief heeft besloten of hij nu hallekidee, hupsakee, hatsekidee of hoppetee wil roepen.

KONTRAGE'BOUW.

Sinds kort wordt bij het optrekken van huizen gebruik gemaakt van een nieuwe techniek, die gebruik maakt van de samenwerkende eigenschappen van mens, materiaal, en machinerie.
Deze techniek is erop gebazeerd alle tegengestelde krachten zodanig op elkaar in te laten werken dat uiteindelijk een pozitief rezultaat wordt geboekt. Het lijkt erop dat de kontragebouwmetode de techniek van de komende jaren zal zijn!

KONTRA'STRIJK. (Peter Elderson)

Definitief iets bas-achtigs, kwa muziek gesproken. Een kontrastrijkje lijkt me een kamerorkestje met overmaat overmatig grote strijkinstrumenten. Waarbij een strijkin dan weer iets doemaarmeemetjevioolachtigs heeft. Hoewel het ook iets met een bouwaanbesteding kan zijn. Wat dan weer de vraag oproept wat een waanbesteding is...

KONTRA'STRIJK. (Waldo Centini/Jeroen van den Broek)

Waar bij de violen meestal de bovenstrijk gespeeld wordt, waarbij de strijkstok een bewegingmaakt van onder naar boven (BOVENstrijk!), maakt men bij de lage tonen (cello, bassen) een beweging van rechts naar links. Gezien het totaal andere karakter vergeleken met de bovenstrijk, wordt dit de contrastrijk genoemd.
Overigens wordt het pas echt vuurwerk als de beoefenaren van die tegenbeweging - de contrastrijkers - zich gaan verenigen in contrabanden...

KONTRA'STRIJK. (Bram van Reemst)

Contrastrijk duidt op de strijkwijze van viola da gamba's. Zoals je misschien weet houd je de strijkstok die hoort bij een viola da gamba van onderen vast, terwijl je een moderne strijkstok van boven vasthoudt. Dientengevolge is voor een gambist een afstreek, wat voor een violist of cellist een opstreek is, en omgekeerd. Als een cellist en een gambist dezelfde partij spelen in een muziekstuk, zie je ze dus tegen elkaar instrijken. Dat heet contrastrijk.

KONT'RA'STRIJK. (Peter Elderson/Ruud Harmsen)

De vroegere piraten hadden vaak gebrek aan toiletpapier, waardoor ze vaak jeuk van achteren hadden. Omdat ze voortdurend de touwen van de zeilen in handen hadden konden ze niet krabben. Ze losten dit op door met hun kont tegen de ra te strijken: de kont-ra-strijk.
Sterker nog, op de voorplecht, met gaten tussen de latten, hingen expres einden touw, en dat _was_ het toiletpapier. Vraag een willekeurige Bataviawerfvertelvrijwilliger, en ze zullen het je bevestigen.

KONTRAST'RIJK. (Kees van der Vlies)

In een nog niet gepubliceerde uitgave van Gulliver's reizen (of was het baron Van Münchhausen?) wordt beschreven hoe de hoofdpersoon eerst in het grijsgrijsrijk kwam, waar hij zoveel nuances grijs moest onderscheiden dat hij overal zijn neus stootte. En hoe hij vervolgens in het contrast-rijk terechtkwam, waar alles zwartwit uitgevoerd was. Dus het gamma was daar tot onfatsoenlijke hoogte opgevoerd.
Dus dat is dan duidelijk....

KORANDO'CENTEN. (Peter Elderson)

Een soort eigen muntgeld voor een vechtsportparadijs.

LA'SPOOK. (Peer Mankpoot)

Lijk in de kast.

LE'SAUTO.

Al jaren achtereen wordt Afrika geteisterd door aanhoudende droogte. Steeds meer landen in dit zwaar beproefde werelddeel worden erdoor getroffen. Dit jaar is het gebrek aan water ook doorgedrongen tot het fraaie Lesauto, het prachtige stukje Afrika waar koning M'SEE BEE 'R de trotse heerser van is...

MINISTER.

Een minister zaakje ligt eraan ten grondslag dat dit woord jarenlang uit dit woord-anders-boek is geweerd. Korruptie onder ambtenaren en dergelijke.

MOETER. (Frits Zandveld)

Kleinzoon Olav, 4 jaar, volledig tweetalig, eist:
ik moet melk, en ik moet ook jam op mijn brood, en ik moet.....

Reactie opa: Olav, weet je wat jij bent? je bent een moeter.....

Olav: (grote grijns: had 'm meteen door!) Neeeeeeee.......

ONLOSMAKELIJK.

Bij het lezen van dit woord krijgt ik altijd een vieze smaak in de mond. Het lijkt mij dat je dit woord uitsluitend gebruikt als je van de betreffende simbiotische verhouding niet echt gediend bent.

OVER'LEGRONDES

In de kontragebouw is het belangrijk dat de gebruikte legrondes goed worden vastgesjord. Hoewel het risiko bij alle tipes bestaat, geldt dat met name losgeschoten over-legrondes een volledig aannemerbedrijf kunnen ontmannen.
Losschietende legrondes zijn al in verband gebracht met de recentelijk uitgebroken kapaktie-epidemie, die vooral werknemers in de bouw lijkt te treffen.

PEES'TAMPEN. (Peter Elderson)

's Werelds meest beoefende 'sport'.

PILS'LIKKEN.

Een geweldige manier om te voorkomen dat je teveel drinkt. Doop je pink in het glas, haal hem er weer uit en lik het vocht van je vinger. Doop hem nogmaals in, lik weer, doop, lik tot je met je pink de drank niet meer bereikt. Vervolg dan met je ringvinger, daarna de wijsvinger, de middelvinger en tenslotte de duim.
Deze wijze van drinken biedt veel sociale mogelijkheden. Lik langzaam, snel, lik terwijl de vinger ligt of staat, laat de vrouw van je dromen jouw vinger likken, eindeloos!

PILS'TRIP

Dat je van XTC, heroine, marihuana, en andere hard- dan wel softdrugs helemaal uit je dak kan gaan is iets waar niemand van opkijkt. Maar waarom wordt de uitdrukking dat je een trip maakt eigenlijk alleen maar met deze drugs geassocieerd? Tallozen ondervinden toch een soortgelijk genot door het nuttigen van een terzake voldoende hoeveelheid alkoholhoudend vocht, zoals whisky, cognac, blauwe, groene en anderskleurige dranken. Dat wat je ervaart bij het achteroverslaan van je 25e glas goudblond, is dat soms geen pilstrip?

POPEL'PEES.

Wanneer ons hart vol verwachting klopt, en we met spanning en graagte uitzien naar een evenement dat te gebeuren staat, uiten we onze gemoedgesteldheid door het spannen van onze popelpees.

PIJPE'TUITJE.

Het roken van een pijp is natuurlijk een rookmetode die superieur is aan sigaretten, sjekkies en sigaren roken, maar ze was tot op heden alleen voorbehouden aan interessante mannen.
Een pijprokende vrouw, dat is nog niet vertoond. Maar met dit hulpstuk kan ook de vrouw op een bevallige en innemende wijze aan 't pijpen slaan. Bevestig deze tuit op de pijpesteel, en ontdek hoe vrouwelijk het kan zijn een zware pijp te roken.

PUI'TAAL. (L.E. Sixma)

gevelbekladding.

SIERA'DENTIC.

Tandverzorgingmiddel voor in de woestijn?

STEN'OVERSLAG. (Martien van Geffen)

Dit is de overslag van de sten, een beroemd wapen uit de jaren 50. De sten, of eigenlijk stengun, was een automatisch wapen. Als dat een keertje weigerde, schoot het niet; het sloeg over: de stenoverslag.

VOLK'LIEDEREN. (Jos Horikx)

Mensen die niet kunnen schrijven kunnen, zo tegen sinterklaas, wel pagina na pagina volkliederen...

WINTERWEER'STAND. (Peter Elderson)

Dat staat op het uitstalraam van waarschijnlijk een garagebedrijf?

WINTER'WEERSTAND. (iMark)

Transistoren die permafrostbestendig zijn.